top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Duše Naše: Jarný detox pre dušu

Project Type

Ilustracia

Date

April 2021

Duše Naše je psychologické poradenské a vzdelávacie centrum, ktoré pomáha nielen svojimi online konzultáciami, ale aj live prednáškami, meditáciami a textami na ich Instagrame.

Mojím zadaním bolo navrhnúť a realizovať ilustráciu pre komunikáciu o sérií prednášok a online meditácií "Jarný detox pre dušu", ktoré prebiehali v marci 2021. Cieľom bolo osloviť najmä ich mladšie ženské publikum, preto som pripravila svieži návrh s podobizňou mladej atraktívnej ženy a holubice, ktorej načúva. Holubica v tomto prípade predstavovala dušu dievčiny. Pôvodný návrh obsahoval aj nadrozmernú šálku čaju, ktorá zas mala evokovať akési pohodlie a pokoj. Tú sme nakoniec v spolupráci so zadávateľkami zmenili na jarnú lúku, abz sme podčiarkli názov udalosti.

Ilustrovaná pozvánka a aj samotná udalosť mali peknú odozvu. Obrázok bol použitý nielen vo feede niekoľkokrát, ale aj v Instagram príbehoch. Keďže popularita profilu združenia Duše Naše počas pandémie stúpala až na osem tisíc sledovateľov, mala som jednak rešpekt pred touto príležitosťou, a potom aj neskôr som cítila vďačnosť za túto skúsenosť.

https://www.dusenase.sk/

bottom of page